Lege Oharra

Arduradunaren datuak

 • Arduradunaren Izaera: Euskal Hockey Federazioa
 • IFZ/IFK: G-20150603
 • Helbidea: Plaza Amadeo García Salazar 2-2, 01007, Vitoria – Gasteiz
 • Posta Elektronikoa: euskalhockey@euskalhockey.com

Gune honetan, erabiltzaileak erabiltzaileen eta gure arteko harremanak definitzen dituzten terminoei eta legezko baldintzei buruzko informazio guztia aurkitu ahal izango du web honen arduradun gisa. Erabiltzaile gisa, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea zure nabigazioarekin jarraitu aurretik.

Euskal Hockey Federazioak, webgune honen arduradunak garen aldetik, gure konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaile eta bezeroen informazioa berme osoz prozesatzeko eta gure erabiltzaileen datu pertsonalen bilketa eta erabilera arautzen duten baldintza nazionalak eta europarrak betetzeko.

Webgune honek, beraz, zorrotz betetzen ditu abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa (DBLO), eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, DBLO garatzeko erregelamendua izenez ezagutzen dena. Halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua betetzen du, pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO), bai eta uztailaren 11ko 34/2002 Legea ere, informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzkoa (LSSICE edo LSSI).

Erabilera baldintza orokorrak

Baldintza Orokor hauek Euskadiko Hockey Federazioaren webgunea osatzen duten web orrien erabilera arautzen dute (sarbide hutsa barne), horietan eskuragarri jarritako edukiak eta zerbitzuak barne. Webgunera sartzen den pertsona orok onartzen du atariaren une bakoitzean indarrean dauden Baldintza Orokorrak betetzea.

Biltzen ditugun datu pertsonalak eta nola egiten dugun

Irakurri Pribatasun Politika.

Erabiltzaileen konpromisoak eta betebeharrak

Erabiltzaileari jakinarazten zaio, eta onartzen du, webgune honetara sartzeak ez dakarrela, inola ere, Euskadiko Hockey Federazioarekin harreman komertzial bat hastea. Horrela, erabiltzaileak webgunea, zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko konpromisoa hartzen du, indarrean dagoen legedia, fede ona eta ordena publikoa urratu gabe.

Debekatuta dago webgunea erabiltzea, legez kontrako helburuekin edo helburu kaltegarriekin, edo, edonola ere, webgunearen funtzionamendu normala kaltetu edo eragotzi dezaketenekin. Webgune honetako edukiei dagokienez, debekatuta dago:

 • Bere erreprodukzioa, banaketa edo aldaketa, osoa edo partziala, bere legezko titularren baimena izan ezean;
 • Zerbitzu-emailearen edo bidezko titularren eskubideak urratzea;
 • Helburu komertzialetarako edo publizitaterako erabiltzea.

Webgunearen erabileran, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Euskadiko Hockey Federazioaren edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen edo https://www.euskalhockey.com/ataria kaltetu, deuseztatu edo gainkargatu dezakeen jokabiderik ez egiteko, edo, edozein modutan, webgunea normaltasunez erabiltzea eragotziko lukeenik.

Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, https://www.euskalhockey.com/-ek ezin duela bermatu erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo haren dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen malwarerik edo bestelako elementurik ez dagoela, nahiz eta beharrezkoak diren bitarteko guztiak eta segurtasun-neurri egokiak jartzen ditugun elementu kaltegarri horiek egon ez daitezen.

Segurtasun neurriak

Erabiltzaileak Euskadiko Hockey Federazioari jakinarazitako datu pertsonalak datu-base automatizatuetan gorde daitezke, edo ez, eta horien titulartasuna Euskadiko Hockey Federazioarena baino ez da. Federazio horrek bere gain hartuko ditu datu horietan jasotako informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzen duten neurri tekniko, antolamenduzko eta segurtasunezkoak, datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera. Erabiltzaileen arteko komunikazioak eta https://www.euskalhockey.com/-ek kanal segurua erabiltzen dute, eta transmititutako datuak zifratu egiten dira https atalera bidalitako protokoloei esker. Beraz, segurtasun-baldintza onenak bermatzen ditugu, erabiltzaileen konfidentzialtasuna bermatuta egon dadin.

Gatazkak konpontzeko plataforma

Europako Batzordeak ematen duen auziak ebazteko plataforma ere erabiltzaileen eskura jartzen dugu. Esteka honetan dago eskuragarri: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jabetza intelektuala eta industriala

Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1 artikuluen bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago Euskadiko Hockey Federazioaren baimenik gabe webgune honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, baita horiek eskuragarri jartzeko modalitatea ere, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Euskadiko Hockey Federazioaren titulartasuneko jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatzeko.

Erabiltzaileak badaki eta onartzen du webgune osoa (testua, softwarea, edukiak (horien egitura, hautaketa, antolamendua eta aurkezpena barne), argazkiak, ikus-entzunezko materiala eta grafikoak barne hartuta) marken, egile-eskubideen eta bidezko beste eskubide batzuen bidez babestuta dagoela, Espainia parte den nazioarteko itunen eta Espainiako beste jabetza-eskubide eta lege batzuen arabera.

Erabiltzaile batek edo hirugarren batek uste badu webean eduki jakin bat sartzeagatik jabetza intelektualeko eskubide legitimoak urratu zaizkiola, horren berri eman beharko dio Euskadiko Hockey Federazioari, honako hau adieraziz:

 • Ustez urratu diren eskubideen titular den interesdunaren datu pertsonalak, edo, erreklamazioa interesduna ez den beste hirugarren batek aurkezten badu, zein ordezkaritzarekin jarduten duen adieraztea.
 • Adierazi jabetza intelektualaren eskubideek babestutako edukiak eta horiek webgunean duten kokapena, adierazitako jabetza intelektualaren eskubideen egiaztapena eta interesdunak jakinarazpenean emandako informazioen egiazkotasunaren erantzukizuna bere gain hartzen duen berariazko adierazpena.

Bermeak baztertzea eta arduraduna

Euskadiko Hockey Federazioak ez du inolako bermerik ematen, eta ez du inolako erantzukizunik izango arrazoi hauengatik sor daitezkeen kalte-galerengatik:

 • Webgunearen edo haren zerbitzu eta edukien erabilgarritasunik, mantentze-lanik eta funtzionamendu eraginkorrik eza;
 • Edukietan malwareak, programa maltzurrak edo kaltegarriak egotea;
 • Legez kontrako erabilera, zabarkeria, iruzurra edo lege-ohar honen aurkakoa;
 • Hirugarrenek emandako eta webgunean erabiltzaileen eskura jarritako zerbitzuen zilegitasunik, kalitaterik, fidagarritasunik, erabilgarritasunik eta erabilgarritasunik eza.
 • Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartuko, inola ere, webgune intelektual hau legez kanpo edo bidegabeki erabiltzeak eragin ditzakeen kalteen gaineko erantzukizunik, ez eta jakinarazpenean emandako informazioen egiazkotasunaren erantzukizuna bere gain hartzen duen berariazko adierazpena ere.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Oro har, web honetan agertzen diren zerbitzu telematikoen erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren eta Gasteizko auzitegien mende daude.

Kontaktua

Edozein erabiltzailek lege-baldintza hauei buruzko zalantzarik edo https://www.euskalhockey.com/atariari buruzko iruzkinik izanez gero, jo ezazu euskalhockey@euskalhockey.com helbidera.